Χρήση

Αφοδεύσεις

Ουρήσεις

Επιπρόσθετα

Για ημερήσιο καθαρισμό
Για μηνιαίο καθαρισμό

Άνθρωποι

Χαρτί υγείας

Βρείτε την πληροφορία στο πλάι από το πακέτο

Απομόνωση/καραντίνα

Αγόρασε 2 ρολά