Употреба

Какење

Пишкење

Додатно

За свакодневно чишћење
За месечно чишћење

Људи

Тоалет папир

Овај податак се налази на паковању папира

Карантин

Kупи 2 ролне